„Бивши възпитаници”

е инициатива на Центъра по предприемачество към Технически университет – София, филиал Пловдив

Засега тя е ограничена до бившите възпитаници на катедра „Индустриален мениджмънт”, но след известен тестов период ще бъде разширена и за възпитаниците на целия филиал.

Основната ни цел е да проследим професионалния път на нашите студенти. Надяваме се да възстановим връзките от студентските години, за да може да се оказва взаимна помощ и да споделяме емоции.

Събитията, които ще подпишете с имена си във времето са най-голямото мерило за нашите старания, обогатени с вашите стремежи.

Регистрирайте се! Всяка Алма матер тъгува за своите деца и се радва, когато те успяват и се завръщат, макар и за кратко.