<< Към албума
ИмеТаня Гигова
Роден на30-11-1999
Завършил през2001
КатоМагистър
e-mailtu_gigova@abv.bg
Работодател от
до
Технически университете - София, филиал Пловдив
Мнение за
работодателя