ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

спец. КСТ - на 01.10.2020 г. от 13.00 ч. в зала 1230 

и на 05.10.2020 г. от 13.30 ч. в зала 1230 

спец. Електроника - на 02.10.2020 г. от 11.00 ч. в зала 2102 

спец. АИУТ - на 01.10.2020 г. от 10.00 ч. в зала 4311 

спец. ЕТ - на 02.10.2020 г. от 9.00 ч. в зала 4222 

спец. ИИ - на 02.10.2020 г. от 10.00 ч. в зала 4311 


Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 

спец. М - на 28.09.2020 г. от 15.00 ч. в зала 4326 

спец. МУ - на 28.09.2020 г. от 14.00 ч. в зала 4326 

спец. МТТ - на 05.10.2020 г. от 9.30 ч. в зала 4206 

и на 06.10.2020 г. от 14.00 ч. в зала 4206 

спец. ТТТ и Автотр. техника - на 01.10.2020 г. от 9.00 ч. в зала 4431 

спец. АТТ 

- Бакалавър - на 01 и 02.10.2020 г. от 8.00 ч. от 4432 

- Магистър - на 02.10.2020 г. от 9.00 ч. в зала 4431 

спец. ИМ - на 01.10.2020 г. от 9.00 ч. в зала 2111 

спец. ПГ - на 01.10.2020 г. от 12.00 ч. в зала 4214 

 

Календар