Ден на кариерата

На 14 октомври 2020 г. (сряда) за дванадесета поредна година се организира Ден на кариерата – изложение на компании, което ще се проведе във Филиала по инициатива на Ръководството. Водещи компании от различни браншове ще представят своите стажантски програми и свободни позиции, възможностите за развитие и реализация, ще проведат интервюта със студентите и изнесат презентации. 

Изложението ще даде възможност на студентите да се запознаят лично с хората, които избират новите служители в компаниите, да разберат какви знания и умения са им необходими в бъдеще и да оставят автобиографии, да придобият опит, как да се държат по време на интервю и как да се представят успешно пред работодателите. 

По време на събитието, предвид ситуацията (COVID-19), ще бъдат взети мерки за социална дистанция и дезинфекциия. 

Участниците ще са разположени на фирмени щандове в централното фоайе /партер/ на 4-ти корпус на Филиала и във фоайето на втория етаж от 10.30 до 16 ч. 

Официалното откриване е от 10.15 ч.  

ВАЖНО!!! Заплатилите такса участие работодатели за непроведеното изложение "Стажове" през м. април 2020 г., имат право на участие в "ДНИ НА КАРИЕРАТА" през м. октомври 2020 г. при предварително договорените условия. 


З А П О В Я Д А Й Т Е ! 


НОСЕТЕ ВАШЕТО CV! 


За контакт: маг. инж. Лалка Ботева 

ст. експерт „Връзки с обществеността” 

тел. 032 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 


Покана към фирми 

Бланка за участие 

Покана към преподаватели и студенти 

Програма 

Постер

 

Календар